Forum, Foren, Phorum, Phoren,  
Kopfzeile Druck

Rumänien-Forum allgemeine Themen (Rumänienforum)

Infos zur Textformatierung (Links, Fett- und Schrägschrift etc.)

Ab sofort erscheint wieder jeder Beitrag sofort - ohne Moderation.
Als Gegenleistung bitte ich alle User darum, mir rechtswidrige, beleidigende oder sonstig sittenwidrige Beiträge - auch eventuelle Rechtsverletzungen wie fremde Texte oder Fotos sofort zu melden: reti@rennkuckuck.de

 Neuer Beitrag  |  Ganz nach oben  |  Themen-Liste  |  Suchen  |  Einloggen   Vorherige Nachricht  |  Nächste Nachricht 
 Documente necesare pentru cetatenii straini
Autor: Tim Noris 
Datum: 13.04.05 21:52

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINI CARE DESFASOARA ACTIVITATI COMERCIALE

La prima prelungire:
- cerere tip
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
- adresa din partea firmei
- documentul de trecere a frontierei (copie si original)
- certificat emis de Oficiul Registrului Comertului
- certificatul de înmatriculare al societatii comerciale
- hotarârea judecatoreasca de înfiintare a societatii comerciale
- documente din care sa rezulte ca investitia se afla în curs de derulare în conformitate cu obiectul de activitate si planul de afaceri avizat de Agentia Româna pentru Investitii Straine
- dovada fondurilor necesare derularii investitiei în conformitate cu obiectul de activitate si planului de afaceri
- dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 500 Euro lunar pentru asociati si 700 Euro lunar în cazul actionarilor, pe perioada valabilitatii permisului de sedere
- dovada detinerii legale a spatiului declarat ca sediu social al firmei, a punctelor de lucru si a resedintei
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada asigurarii medicale, pe toata perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- taxa de prelungire a dreptului de sedere, contravaloarea a 60 USD în lei, achitati la Trezorerie + borderoul de schimb valutar
- taxa cerere – 32.000 lei (3,2 lei noi) achitati la Trezorerie
- taxa de 3.942.500 lei (394,2 lei noi) achitata la C.E.C.ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINI CARE DESFASOARA ACTIVITATI COMERCIALE

La urmatoarele prelungiri :
- cerere tip
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
- adresa din partea firmei
- documentul de trecere a frontierei (copie si original)
- certificat emis de Oficiul Registrului Comertului
- certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice
- certificat emis de Inspectoratul Teritorial de Munca
- dovada detinerii legale a spatiului declarat ca sediu social al firmei, a punctelor de lucru si a resedintei
- pasaportul în original si copie
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada asigurarii medicale, pe toata perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- taxa de prelungire a dreptului de sedere, contravaloarea a 60 USD în lei, achitati la Trezorerie + borderoul de schimb valutar
- taxa cerere – 32.000 lei (3,2 lei noi) achitati la Trezorerie
- taxa de 3.942.500 lei (394,2 lei noi) achitati la C.E.C.ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINI VENITI ÎN SCOPUL REÎNTREGIRII FAMILIEI

- cerere tip
- documentul de trecere a frontierei (original si copie)
- copia permisului de sedere a celui care a solicitat admisia în România, în scop de reîntregire a familiei
- certificat de casatorie sau certificat de nastere ori alte acte prin care se face dovada legaturii de rudenie, eliberate de autoritatile competente, traduse si legalizate
- declaratia solictantului în forma autentica din care sa reiasa ca membrii de familie vor locui împreuna cu acesta
- dovada mijloacelor de întretinere peste cuantumul prevazut la eliberarea permisului de sedere a strainului care a solicitat admisia în scop de reîntregire a familiei, la nivel cel putin a unui salariu mediu pe economia nationala, lunar, pentru fiecare membru de familie
- dovada detinerii spatiului de locuit corespunzator
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada asigurarii medicale, pe toata perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- pasaportul în original si copie
- taxa de prelungire a dreptului de sedere - contravaloarea a 60 USD în lei, achitati la Trezorerie + borderoul de schimb valutar
- taxa cerere - 32.000 lei (3,2 lei noi) achitati la Trezorerie
- taxa permis de sedere - 3.942.500 lei (394,2 lei noi) - platibili la C.E.C. în contul 25110103049500ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINI VENITI ÎN SCOP DE STUDII

- cerere tip
- adeverinta care sa ateste calitatea de strain la studii, eliberata de institutia de învatamânt acreditata, în care sa fie precizata perioada pentru care strainul a achitat taxele scolare
- pentru prima prelungire este necesara scrisoarea de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii
- pentru cei care efectueaza anul pregatitor este necesara si prezentarea repartitiei Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului la institutia de învatamânt
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit
- dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 250 Euro lunar
- pentru bursierii statului român si studentii proveniti din tarile U.E. nu este necesara dovada mijloacelor de întretinere
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada asigurarii medicale, pe toata perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- pasaportul în original si copie
- taxa de prelungire a dreptului de sedere - contravaloarea a 60 USD în lei, achitati la Trezorerie + borderoul de schimb valutar
- taxa cerere 32.000 lei (3,2 lei noi) achitati la Trezorerie
- taxa de 3.942.500 lei (394,3 lei noi) achitata la C.E.C.ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINII ANGAJATI ÎN MUNCA

- cerere tip
- solicitare în scris (adresa) din partea angajatorului în care se va preciza locul de munca unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea strainul
- permisul de munca în original si copie
- contractul individual de munca vizat de Inspectoratul teritorial de munca în a carui raza îsi are sediul angajatorul
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada asigurarii medicale, pe toata perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere
- dovada mijloacelor de întretinere la cel putin valoarea salariului mediu pe economie
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- pasaportul în original si copie
- taxa de prelungire a dreptului de sedere - contravaloarea a 60 USD în lei, achitati la Trezorerie + borderou de schimb valutar
- taxa cerere 32.000 lei (3,2 lei noi) achitati la Trezorerie
- taxa de 3.942.500 lei (394,3 lei noi) achitata la C.E.C.ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINI CARE DESFASOARA ACTIVITATI RELIGIOASE

- cerere tip
- solicitare în scris (adresa) din partea institutiei unde strainul îsi desfasoara activitatea
- avizul din partea Secretariatului de Stat pentru Culte
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada asigurarii medicale, pe toata perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere
- dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 250 Euro lunar
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- pasaportul în original si copie
- taxa de prelungire a dreptului de sedere, contravaloarea a 60 USD în lei, achitati la Trezorerie + borderoul de schimb valutar
- taxa cerere - 32.000 lei (3,2 lei noi) achitati la Trezorerie
- taxa de 3.942.500 lei (394,3 lei noi) achitata la C.E.C.ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINI CARE DESFASOARA ACTIVITATI UMANITARE

- cerere tip
- solicitare în scris (adresa) din partea institutiei unde strainul îsi desfasoara activitatea
- avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea si sprijinirea activitatilor umanitare din cadrul Ministerului Sanatatii
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 250 Euro lunar
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- pasaportul în original si copie
- taxa cerere - 32.000 lei (3,2 lei noi) achitati la Trezorerie
- taxa de 3.942.500 lei (394,3 lei noi)achitata la C.E.C.ACTELE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE PENTRU CETATENII STRAINI CASATORITI CU CETATENI ROMANI

- cerere tip
- cartea de identitate a sotului român în original si copie
- certificat de casatorie în original si copie
- declaratia în scris a sotului cetatean român, din care sa rezulte ca vor locui împreuna
- dovada detinerii spatiului de locuit corespunzator
- dovada mijloacelor de întretinere
- certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
- dovada asigurarii medicale, pe toata perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere
- 2 fotografii dimensiune 3/4
- pasaportul în original si copie
- taxa de prelungire a dreptului de sedere - contravaloarea a 60 USD în lei, achitati la Trezorerie + borderoul de schimb valutar
- taxa cerere 32.000 lei (3,2 lei noi)
- taxa permis de sedere - 3.942.500 lei (394,3 lei noi)- platibili la C.E.C. în contul 25110103049INVITATII

1. VIZITA:
Pot face invitatii cetatenii romani cu domiciliul în România sau strainii posesori ai unui permis de sedere valabil, cu prezentarea, dupa caz, a urmatoarelor documente:
- cartea de identitate pentru cetatenii români sau permisul de sedere pentru
straini, în original si copie
- dovada asigurarii conditiilor de cazare
- dovada posibilitatilor de asigurare a întretinerii strainului invitat
- copia pasaportul strainului invitat
- 2 fotografii 3/4 ale strainului invitat
- certificat de cazier judiciar al strainului invitat sau alt document cu
aceeasi valoare juridica emis de autoritatile statului de provenienta,
tradus si legalizat.

2. TURISM:
Pot face invitatii, nominal pentru fiecare invitat, societatile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea urmatoarelor documente:
- certificatul de înmatriculare si statutul societatii comerciale
- împuternicire din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite în numele acesteia
- cartea de identitate sau permisul de sedere, dupa caz, al persoanei invitate
- copia pasaportului strainului invitat
- 2 fotografii 3/4 ale strainului invitat
- cazier judiciar al strainului invitat

3. AFACERI:
Pot face invitatii, de regula pentru 3 persoane simultan, societatile comerciale cu sediul în România. În numele societatii comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, sa reprezinte societatea comerciala ori sunt detinatoare a majoritatii capitalului social. În acest caz este necesara prezentarea urmatoarelor documente:
- certificatul de înmatriculare si statutul societatii comerciale
- dovada calitatii persoanei care invita în numele societatii comerciale
- cartea de identitate sau permisul de sedere al persoanei împuternicite
- copia pasaportului persoanei invitate
- 2 fotografii 3/4 ale strainului invitat
- cazier judiciar al strainului invitat
- dovada asigurarii conditiilor de cazare a strainului invitat pe perioada sederii în România


>Sursa<

Tim :-) Auf diesen Beitrag antworten  |  Liste aller Rumänien-Foren  |  Themen-Liste  |  alle Beiträge anzeigen   Neuerer Beitrag  |  Älterer Beitrag 


 Beiträge  Autor  Datum
 Documente necesare pentru cetatenii straini  Neu  
Tim Noris 13.04.05 21:52


 Liste aller Rumänien-Foren  |  Zur Registrierung 
 Benutzerlogin
 Benutzername:
 Passwort:
 Login-Daten speichern:
   


 Passwort vergessen?
eMail-Adresse oder Username unten eingeben. Dann wird Dir per eMail ein neues Passwort zugeschickt.

phorum.org

Ende: 0,139   -   Total: 0,139   -   CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)   -   5.6.38-nmm2   -   PC
Die Script-Zeitzone und die ini-set Zeitzone stimmen überein.